About Language Training ALTT - Advanced Language Training Technologies

טכנולוגיות לימוד שפות מתקדמות


Advanced Language Training Technologies - ALTT נחשבת אחת המערכות המקוונות ללימוד שפות המקיפות ביותר בשוק

המערכת כוללת שיעורים, תרגול, ותכונות אחרות העוזרות בכל ההיקפים של לימוד שפה חדשה, כולל כתיבה, קריאה, הבנת הנקרא, אוצר מילים, פעלים, ועוד.

התוכן מחולק לפי קטגוריות ורמות קושי, כדי לאפשר לתלמיד להתחיל מהרמה שהכי נוחה לו, וגם להתמקד באזורים שהכי חשובים לו.